Bảng giá dịch vụ

Phụ trách phòng khám chuyên khoa Thu Hằng

BS: Chử Văn Sơn

Điện thoại:  (0242) 238 33 44094 228 11 18

Bảng giá dịch vụ

LOẠI DỊCH VỤ THỜI GIAN GIÁ/LẦN
Xoa bóp 40 đến 60 phút 250.000 đồng
Bấm huyệt
Châm cứu

 


 

BẮT MẠCH – KÊ ĐƠN – BỐC THUỐC
Giá 1 thang 90.000 đồng
Giá 1 thang 120.000 đồng
Giá 1 thang 150.000 đồng
YÊU CẦU KHÁC CÓ THỎA THUẬN TRƯỚC
Thuốc ngâm rượu 1 thang 300.000 đồng
Thuốc ngâm rượu 1 thang 500.000 đồng
Thuốc ngâm rượu 1 thang 700.000 đồng