Đặt hẹn khám

Đăng kí đặt lịch hẹn khám & tái khám trực tuyến

tại Phòng khám Chuyên Khoa Y Học Cổ Truyền Thu Hằng

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦


Lợi ích Đăng ký khám trực tuyến

  • Hỗ trợ quý khách đăng ký và đặt lịch hẹn khám ngay với Bác Sĩ.
  • Không phải đến bệnh viện xếp hàng chờ đợi lấy số thứ tự khám bệnh.
  • Được miễn phí đăng ký khám bệnh.

Một số quy định cho người bệnh đăng ký khám

  • Thời gian đăng ký khám tối thiểu trước 1 buổi khám (vd: buổi sáng đăng ký khám cho buổi chiều), không được đăng ký khám liền trong buổi khám đó.
  • Người bệnh đã đăng ký khám online vui lòng đến “BÀN HƯỚNG DẪN” để lấy số thứ tự khám bệnh.
  • Người bệnh đăng ký vui lòng ghi đầy đủ thông tin: họ tên, số điện thoại, địa chỉ, ngày khám,…