Liên hệ

Mọi thông tin xin liên hệ theo:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN THU HẰNG

Địa chỉ: Số 119, đường Nước Phần Lan, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: (0242) 238 33 44 – Hotline: 094 228 11 18

Website: phongkhamthuhang.vn

Email: phongkhamthuhang.vn@gmail.com

Đăng ký tư vấn